Polska Misja Katolicka
Leipzig

Sakr. Małżeństwa

„Kto kocha kogoś, przyjmuje go takim, jaki jest, jakim był i jakim będzie”. – Michel Quoist (1921 – 1997)

Informacja dla narzeczonych

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim powinni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Powinni też posiadać dokumenty tożsamości.

Wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku). Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),
  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego: 'Bescheinigung über die Eheschließung' lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego 'Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung',
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza pozwolenie na ślub w innym kościele.

Wyznawana wiara

Jeśli oboje narzeczeni są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła Katolickiego.

Jeśli narzeczony lub narzeczona (jedno z nich) nie jest katolikiem – wymagania dla strony katolickiej pozostają te same, odmienne są dla strony niekatolickiej – w zależności od religii bądź wyznania. Należy wówczas indywidualnie zgłosić się do biura parafialnego.

Kurs przedmałżeński

W naszej parafii przeprowadzamy dwa razy do roku kursy przedmałżeńskie. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Indywidualna katecheza dla dorosłych

Dla osób dorosłych, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii Świętej i bierzmowania, istnieje możliwość indywidualnych katechez przygotowawczych, które prowadzi ks. proboszcz. Zgłoszenia indywidualnie.