Polska Misja Katolicka
Leipzig

Sakr. Święceń (Kapłaństwo)

Kapłaństwo

"Święcenia kapłańskie nie są udzielane jako środek zbawienia dla pojedynczego człowieka, lecz dla całego Koscioła". Św. Tomasz z Akwinu

Osoba ochrzczona i bierzmowana może w Kościele otrzymać dwa odrębne sakramenty szczególnego posłannictwa, a zarazem pełnienia służby Bogu: sakrament święceń (kapłaństwa) oraz sakrament małżeństwa. Oba sakramenty mają wspólną cechę: są byciem dla innych. Nikt nie przyjmuje święceń dla siebie i nikt nie wstępuje w związek małżeński dla siebie. Sakramenty święceń i małżeństwa mają budować Lud Boży, tzn. stanowią kanał, którym spływa na świat miłość Boża.

Ten, kto przyjmuje święcenia, otrzymuje – przez posługę biskupa – dar Ducha Świętego, który daje mu świętą władzę pochodzącą od Chrystusa. Przez święcenia kapłańskie dorosły mężczyzna otrzymuje określoną moc i zostaje posłany do braci i sióstr w wierze.

Czasami o osobach duchownym mówi się żartobliwie, że są personelem naziemnym Pana Boga.